–> 28 listopada 2013 – Rada Miejska w Sosnowcu uchwaliła Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.


Program do pobrania tutaj


–> 18 października 2013 – projekt Programu Współpracy został omówiony na Komisji Samorządności i Organizacyjnej. Radni nie wnieśli żadnych uwag.


–> 3 września 2013 – Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego negatywnie zaopiniowała Program Współpracy, uzasadniając to nie uwzględnieniem zmian zgłaszanych w konsultacjach społecznych, wniesionych m.in. przez Polskie Towarzystwo Kulturalne


–> 27 sierpnia 2013 – publikujemy raport z konsultacji społecznych a projekt Programu po uwzględnieniu zaproponowanych zmian przesyłamy Sosnowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która w ciągu 14 dnia zaopiniuje Program. 

Raport z konsultacji społecznych


–> 31 lipca 2013 – zakończyliśmy konsultacje społeczne. Wpłynęły do nas formularze z uwagami od 7 organizacji pozarządowych. Teraz we współpracy z poszczególnymi Wydziałami UM rozpoczynamy analizować zasadność zaproponowanych zmian. 


–> 11 lipca 2013 – rozpoczynamy konsultacje społeczne! Zachęcamy do wyrażania swoich opinii i wspólnego kształtowania współpracy Miasta z III sektorem! Konsultacje potrwają aż do 31 lipca. Poniżej do pobrania projekt Programu oraz formularz na którym można zgłaszać opinie:

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
Projekt Programu Współpracy

Formularz zgłaszania opinii


–> 14 maja 2013 – Rozpoczeliśmy konsultacje z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miejskiego


–> ROZPOCZYNAMY PRACE NAD PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK!

Program Współpracy obowiązujący obecnie można pobrac tutaj.