1%

Co to jest 1%?

1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).

1% nie jest darowizną ani ulgą.

 • Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Liczy się każda “złotówka” i fakt, że jesteśmy solidarni i korzystamy z nadanego nam uprawnienia. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, o którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.
 • Wspierajmy lokalnie działające organizacje, stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, które pracują na rzecz Sosnowca i jego mieszkańców. Dbają o rozwój kultury i pielęgnowanie tradycji, promują zdrowie oraz rekreację, pomagają bezdomnym zwierzętom, organizują festiwale, imprezy plenerowe i wydarzenia sportowe, prowadzą hospicjum, ośrodki rehabilitacyjne, mieszkania zintegrowane, świetlice dla dzieci, kluby sportowe, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu oferując terapie zajęciowe dla osób chorych i niepełnosprawnych, zapewniają wsparcie psychiczne i pomoc praktyczną dla osób potrzebujących, prowadzą poradnictwo prawne i obywatelskie i wiele innych działań. To wszystko wpływa na podnoszenie warunków i jakości życia mieszkańców.

Kto może przekazać 1%?

Swój 1% podatku przekazać może:

 • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku,
 • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Jak przekazać 1%?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne, by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Osoby będące na emeryturze lub rencie, które z podatku rozlicza organ rentowy, również w łatwy sposób mogą pomóc innym i przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego: wystarczy, aby złożyły we właściwym Urzędzie Skarbowym PIT-OP, a urząd przekazuje pieniądze wybranej przez podatnika organizacji. PIT-OP to oświadczenie, które wygląda jak krótki formularz. Podaje się w nim swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chce się przekazać 1% swojego podatku. Można także wskazać cel szczegółowy, na przykład wpisać imię i nazwisko chorego dziecka. PIT-OP składa się w urzędzie skarbowym.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, 
 • wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Dodatkowe informacje

1% można przekazać tylko wtedy, jeżeli zeznanie złożone będzie terminowo, ale wniosek może wynikać również z późniejszej korekty (złożonej nie później niż 1 miesiąc po terminie na rozliczenie się z podatku rocznego). Najważniejsze zatem to nie spóźnić się ze złożeniem deklaracji.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji, ale jeśli wypełnia różne deklaracje – bo ma różne źródła przychodów – wówczas może w każdym z druków wpisać inną organizację, na rzecz której przekaże odrębnie 1% podatku.

Przejdź do aktualności.

Lista Organizacji Pożytku Publicznego, na które możesz przekazać swój 1%:

Terenowe Jednostki Organizacyjne: