1%

Co to jest 1%?

1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego (OPP).

1% nie jest darowizną ani ulgą.

 • Można powiedzieć, że ze społecznego punktu widzenia możliwość przekazywania 1% podatku organizacjom OPP jest przejawem demokracji bezpośredniej. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, do kogo trafi część podatku dochodowego, który powinien zapłacić państwu. Korzystając z tej możliwości, “wspomagamy” ministra finansów w dystrybucji środków publicznych. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do „wspólnego worka”, którego przeznaczeniu decyduje rząd i sejm.
 • Z prawno-podatkowego punktu widzenia 1% to pieniądze należne państwu, które i tak podatnik musi “oddać”. Przekazując 1% podatku dochodowego, nie dysponujemy zatem własnymi pieniędzmi, a tylko korzystamy z “uprzejmości” państwa, które pozwala podatnikom samodzielnie zadecydować, gdzie trafią państwowe pieniądze. Nie jest to więc darowizna, którą wykłada się dobrowolnie z własnej kieszeni.

Kto może przekazać 1%?

Swój 1% podatku przekazać może:

 • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatnik objęty liniową, 19-procentową stawką podatku,
 • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Jak przekazać 1%?

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, 
 • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Dodatkowe informacje

1% można przekazać tylko wtedy, jeżeli zeznanie złożone będzie terminowo, ale wniosek może wynikać również z późniejszej korekty (złożonej nie później niż 1 miesiąc po terminie na rozliczenie się z podatku rocznego). Najważniejsze zatem to nie spóźnić się ze złożeniem deklaracji.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji, ale jeśli wypełnia różne deklaracje – bo ma różne źródła przychodów – wówczas może w każdym z druków wpisać inną organizację, na rzecz której przekaże odrębnie 1% podatku.

Przejdź do aktualności.

Lista Organizacji Pożytku Publicznego, na które możesz przekazać swój 1%:

Terenowe Jednostki Organizacyjne:

 • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski
  KRS 0000012847
  Cel szczegółowy 1%: Koło PZN w Sosnowcu
 • Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKR Pi BWP)
  KRS 0000106108
  Cel szczegółowy 1%: Zarząd Miejski w Sosnowcu
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  KRS 0000114345
  Cel szczegółowy: dla OM TPD Sosnowiec
 • Fundacja im. Brata Alberta
  KRS 0000028246
  Cel szczegółowy: Warsztaty terapii zajęciowej w Sosnowcu
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
  KRS 0000116212
  Cel szczegółowy: OSP Sosnowiec Cieśle
 • Polski Związek Filatelistów
  KRS 0000201405
  Cel szczegółowy 1%: Oddział w Sosnowcu
 • Polskie Towarzystwo Kulturalne
  KRS 0000235114
  Cel szczegółowy 1%: Polskie Towarzystwo Kulturalne – Oddział w Sosnowcu
 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
  KRS 0000273051
  Cel szczegółowy 1%: Hufiec w Sosnowcu
 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
  KRS 0000069581
  Cel szczegółowy: Oddział Miejski w Sosnowcu
 • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
  KRS 0000115547
  Cel szczegółowy: Oddział PTT Sosnowiec
 • Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych
  KRS 0000043188
  Cel szczegółowy: Koło w Sosnowcu