Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi koordynuje działania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, a także prowadzi sprawy w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym, a w szczególności wykonuje następujące zadania: