konsultacje puzle

Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym mieście zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu powoływania oraz ukonstytuowania się Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje potrwają do 2 marca. Uwagi i opinie można zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania tutaj. Znajdziecie tam również projekt uchwały i ogłoszenie. Zapraszamy!