Akty prawne  

Uchwała o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie dotyczące zatwierdzenia wzoru Formularza 

Formularz zgłoszenia opinii

Ogłoszenia o konsultacjach społecznych 2016r.

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego. Termin zgłaszania uwag do 6 października 2016.r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca. Termin zgłaszania uwag do 19 sierpnia.

Konsultacje społeczne w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca. Termin zgłaszania uwag do 31 lipca 2016r.

Konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu.Termin zgłaszania do 13 lipca 2016 r.

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia nagrody miasta Sosnowca za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania. Termin zgłaszania opinni do projektu uchwały do 15 lutego 2016r.

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia “Programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2016 roku

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały nr233/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi. Termin składania wniosków do 2 lutego 2016 r.

ARCHIWUM