Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego.

W najbliższym czasie planowane są następujące szkolenia:
– 25.10.2013r. w godz. 9.00 – 15.30: „Budowanie strategii PES krok po kroku oraz wybrane narzędzia zarządzania strategicznego przydatne w działalności PES”
– 07.11.2013r. w godz. 9.00 – 15.30 „Co wiedzieć powinien członek zarządu oraz organu nadzorczego organizacji pozarządowej”
– 14.11.2013r. w godz. 9.00 – 15.30: „Źródła finansowania PES”
 
Programy w/w szkoleń do pobrania poniżej.

Miejsce szkolenia: Fundacja RAPZ, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza http://www.frapz.org.pl/
Czas trwania szkolenia: 1 dzień – 8 godzin dydaktycznych.

Dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu gwarantujemy:
– zestaw „dydaktyczno-promocyjny” składający się z materiałów szkoleniowych, segregatora/teczki, notatnika oraz długopisu,
– poczęstunek w formie cateringu,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatowo-ćwiczeniowej z wykorzystaniem m.in. takich metod jak: studia przypadku, burza mózgów, ćwiczenia na formularzach, projekty zespołowe, prezentacje, testy, dyskusje, wykłady, symulacje itp.

Celem przesłania dokumentacji zgłoszeniowej osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o kontakt z Panem Adamem Błaszczykiem: tel. 032 764 22 98 w.32;  e-mail: a.blaszczyk@frapz.org.pl

Osoby, które są zainteresowane w/w szkoleniami, a nie będą mogły w nich wziąć udziału w zaproponowanym terminie również proszone są o kontakt.
W chwili obecnej, ze względu na początkową fazę realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu, każda zgłoszona osoba może wziąć udział tylko w jednym wybranym szkoleniu.

Program szkoleń:

Budowanie strategii PES
Co wiedzieć powinien członek organizacji pozarządowej
Źródła finansowania PES

Wsparcie oferowane w ramach projektu jest całkowicie bezpłatne.