skarbonka swinka

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie o tematyce „Wnioskowanie, wykorzystywanie i rozliczanie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” adresowanego do członków organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Sosnowca.

Dzień I – Wykład z zakresu zasad zlecania zadań publicznych zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r., omówienie druków ofert, wzorów umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych.

Dzień II – Warsztaty z zakresu m.in. pisania ofert, rozliczenia dotacji, przykładów błędnego rozliczenia dotacji i sposobów obliczania zwrotów dotacji.

Planowany termin szkolenia:

I dzień: 30 września 2017 r., godz. 10.00 – 15.00.

II dzień: 02 października 2017 r., godz. 14.00 – 17.00.

Miejsce szkolenia: Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, sala sesyjna, I piętro.