Megafony niebieski i pomarańczowy

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconemu uproszczeniom formalnym w działalności społecznej.

Na spotkaniu dowiesz się m.in.:

  • jakie przepisy obowiązują organizacje pozarządowe,
  • co zrobić, aby usprawnić działania Twojej organizacji,
  • jak wpływać na otoczenie, aby tworzyło przyjazne warunki dla działania Twojej organizacji,
  • w jakich obszarach organizacje i działacze społeczni identyfikują największe ograniczenia dla prowadzonej działalności i co zrobić, żeby je zmienić.

Termin: 21 lipca 2021 r. (środa) godz. 16:00-20:00
Zapisy: Kliknij

Prowadzący: Tomasz Schimanek – ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, członek Stowarzyszenia Dialog Społeczny i Zespołu OFOP „Proste prawo dla NGO”

Udział w webinarium jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości chętnych, będziemy kontaktować się indywidualnie, proponując ewentualne spotkanie w innym terminie.

Działania prowadzone są w ramach projektu „Dobre prawo dla organizacji społecznych – myśl centralnie, działaj lokalnie” w partnerstwie Fundacji trzeci.org i Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.