mężczyźni stoją obok siebie

Zapraszamy młodzież zrzeszoną w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, ciałach dialogu oraz indywidualnych aktywistów na bezpłatne szkolenie poświęcone dezinformacji, jej rozpoznawaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom. Szkolenie jest adresowane do wszystkich rozumiejących znaczenie dezinformacji w życiu publicznym, którzy chcieliby lepiej poznać jej aktorów, narracje, cele i techniki.

Jeśli Twoja organizacja aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, a do tego podejmuje tematy uznawane za kontrowersyjne, lub po prostu z jakiegoś powodu niewygodne dla władzy, biznesu czy wpływowych środowisk, istnieje duże prawdopodobieństwo, że stanie się celem dezinformacji, mającej podważyć jej wiarygodność i zaufanie opinii publicznej. Jeśli chcesz lepiej przygotować się na walkę z wymierzoną w Ciebie lub Twoją organizację dezinformacją, to szkolenie może być dla Ciebie.

Zapraszamy młodzież zrzeszoną w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, ciałach dialogu oraz aktywistów działających na własną rękę na bezpłatne szkolenie online poświęcone dezinformacji, jej rozpoznawaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom. Szkolenie jest adresowane do wszystkich chętnych, którzy rozumieją znaczenie dezinformacji w życiu publicznym, chcieliby lepiej poznać metody jej prowadzenia, narzędzia rozpoznawania oraz sposoby radzenia sobie z nią. Zapraszamy osoby aktywnie uczestniczące w życiu publicznym (także na poziomie lokalnym) a więc najbardziej narażone na akcje dezinformacyjne mające podważyć ich wiarygodność i zaufanie opinii publicznej, niezbędne do skutecznego walczenia o dobro publiczne czy interesy reprezentowanych przez siebie grup.

Warsztaty będą miały formę seminarium, w czasie którego osoby w nim uczestniczące przyjrzą się najczęstszym narracjom budowanym wokół poszczególnych tematów, środowisk i organizacji, wybranym technikom dezinformacji mającym kształtować ich negatywny obraz oraz możliwym strategiom radzenia sobie z tym. Praca będzie opierała się na analizie autentycznych przypadków i szukaniu rozwiązań realnych problemów. Celem szkolenia jest wzmocnienie młodzieży i ich organizacji w podejmowaniu działań przeciwdziałających dezinformacji  i manipulacji na ich temat. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 2 000 – 4 0000 zł własnych inicjatyw związanych z jego tematyką.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Sadło, trenerka i konsultantka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z organizacjami pozarządowymi, współpracująca z TechSoup jako trenerka z zakresu przeciwdziałania dezinformacji. Była wieloletnią prezeską Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, obecnie jest członkinią zarządu Fundacji dla Polski prowadzącej Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Poza zaangażowaniem w działalność organizacji pozarządowych jest też aktywną komentatorką życia publicznego w medich społecznościowych, autorką jednego z pierwszych polskich blogów politycznych, oraz felietonistką “Plusa Minusa” – weekendowego dodatku do Rzeczpospolitej. Autorka jednego z pierwszych politycznych blogów, którego prowadziła od 2003 roku. Na twitterze obserwuje ją ponad 70 tysięcy osób.

Szkolenie jest zainicjowane przez TechSoup Europe we współpracy z Projekciarnią. Program obejmuje 4 sesje szkoleniowe online prowadzone za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings w dniach: 25 stycznia, 1 lutego, 8 lutego i 15 lutego 2021 w godz. 18:00 – 19:30 (poniedziałki) w formule seminaryjno-warsztatowej.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:   w terminie do 20 stycznia 2021 roku do godz. 16:00. Wypełnienie formularza zajmuje ok. 15 min. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim, ale część formularza należy wypełnić w języku angielskim. Liczba miejsc jest ograniczona, planujemy udział 15-20 uczestników max.

W przypadku pytań lub niejasności zachęcamy do kontaktu z Dominiką Uzar, Training Coordinator (TechSoup Europe), e-mail: duzar@techsoupeurope.org lub z Katarzyną Błasińską, Training Team Assistant (TechSoup Europe), e-mail: kblasinska@techsoupeurope.org

TechSoup Europe ułatwia aktywistom i organizacjom społecznym w Polsce i w Europie dostęp do nowych technologii: oprogramowania, sprzętu i rozwiązań technologicznych. Uczy też jak z nich korzystać. Buduje społeczności, w których powstają innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Projekciarnia świadczy wszechstronne wsparcie szkoleniowe i doradcze organizacjom pozarządowym w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracy w organizacjach, z organizacjami i dla organizacji. Szkoli, doradza i wyręcza w radzeniu sobie z prawnymi aspektami funkcjonowania organizacji, pozyskiwaniu środków, ochronie danych osobowych i nie tylko.

Jeśli interesuje Cię tematyka przeciwdziałania dezinformacji, odwiedź również Hive Mind (www.hive-mind.community). Hive Mind jest platformą zaprojektowaną, żeby ułatwić rozwój kompetencji medialnych, niezbędnych do odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych. Na stronie Hive Mind możesz rozwijać się wspólnie z całą społecznością praktyków. Znajdziesz tam również nasze własne, niestandardowe narzędzie do analizy treści mediów społecznościowych (Social Media Radar) i kursy online do samodzielnej nauki. Wszystko to z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w Internecie.

Źródło: ngo.pl