księgowy

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli sosnowieckich organizacji pozarządowych. Szkolenie obejmowało będzie podstawy księgowości w organizacji. Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu 32 263 32 22. Ilość miejsc jest ograniczona.

Termin szkolenia: 29.03.2020 r. od godziny 10.00.

Miejsce szkolenia: Budynek Urzędu Miejskiego, Aleja Zwycięstwa 20, sala 307.

Szkolenie obejmowało będzie

1. Sposoby prowadzenia księgowości w organizacjach.
2. Uregulowania prawne prowadzenia księgowości w organizacji.
3. Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
4. Polityka rachunkowości – elementy składowe.
5. Omówienie technik księgowania „papierowo” i komputerowo.
6. Dokumenty księgowe i podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej.
7. Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.
8.Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych (możliwości dotyczące sprawozdań).
9.”E-sprawozdania finansowe” – Omówienie wzorów sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych obowiązujące za rok 2018 r. oraz sposobu sporządzania i składania.
10. Omówienie treści i informacji zawartych w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnej.
11. Ewidencja uproszczona przychodów i kosztów.
12. Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawych – CIT-8.
13. Działania odpłatne a VAT w organizacjach.
14. Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.