fio slaskie lokalnie logo

6 i 11 kwietnia w Katowicach odbędą się spotkania animacyjne dotyczące realizacji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017.

Trwa realizacja programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich . Informacje o uruchamianych niebawem konkursach na mikrogranty o wartości do 5000 zł dotacji dla młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 30 miesięcy oraz mających roczny przychód nie większy niż 25 tys. zł) oraz grup nieformalnych z obszaru województwa śląskiego, będą zamieszczane na stronie programu www.slaskielokalnie.pl  Realizatorzy programu zaplanowali spotkania animacyjne.

Spotkania, skierowane dla wszystkich zainteresowanych odbędą się w Katowicach (w dwóch terminach), tj.

6 kwietnia 2017 r. o godz. 16.30 w Sali Błękitnej, w Gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46;

11 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Młyńska 5 lub ul. Kopernika 14 (w zależności od liczby zgłoszeń);

oraz w Częstochowie:

19 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Al. Najświętszej Maryi Panny 24.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 3 dni przed planowanym spotkaniem na adres: ramza@slaskielokalnie.pl 

Spotkania poprowadzi Marcin Stempniak – animator lokalny programu FIO-Śląskie Lokalnie 2017, przedstawiciel współoperatora programu – fundacji Fundusz Lokalny RAMŻA.

Program grantowy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017 realizowany jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny RAMŻA, w ramach zleconego zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.