Online Basic Life Support Instructor Course Online Basic Life Support Train the Trainer Course The Mandatory Training Group UK grande

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na cykl szkoleń z pierwszej pomocy, prowadzony przez zawodowego strażaka ratownika, Pana Wawrzyńca Macieja Grzegórzko.

Kurs ma na celu przybliżyć zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną, czyli jak każdy z nas powinien zachować się w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia. W pierwszej części zostaną omówione podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Uczestnicy kursów będą pracowali na profesjonalnych fantomach oraz zapoznają się ze sprzętem medycznym, np. defibrylatorem. Kurs zakończy się otrzymaniem dyplomu uczestnictwa.

Prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego:
zapisy
Dokonujemy także zapisów po rejestracji telefonicznej (pod numerami: 32 263 32 22, 32 263 32 76) w godzinach pracy biura, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek 7:30-13:00.