W dniu 14.05.2012r od godziny 17.30-19.30 w siedzibie  Stowarzyszenia Rodzin Abstynetów UWOLNIENIE  odbył się wykład pn "Uzależnienie i Współuzależnienie". Wykład poprowadził pan mgr Andrzej Wojciechowski z Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.Wykład był skierowany do Członków Klubów Abstynenckich Sosnowca przedstawicieli grup AA, Al-Anon oraz osób zainteresowanych.