Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ konsultacyjny i opiniodawczy składający się z przedstawicieli organu stanowiącego i organu wykonawczego oraz organizacji pzarządowych, a także podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, powoływany na podstawie art. 41e ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada obecnej kadencji została powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 453 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Skład

Władze

Przewodnicząca – Zofia Szot

Wiceprzewodniczący – Sławomir Dębski

Wiceprzewodniczący: Kamil Wnuk

Kontakt

Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

e-mail: srdpp@um.sosnowiec.pl 

W przypadku chęci pozostawienia korespondencji można zrobić to za pośrednictwem SCOP dostarczając ją na Plac Kościuszki 5, pokój 105.

Akty prawne

Uchwała Nr 16/III/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie określenia trybu powoływania członków do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacji i trybu jej działania 

Posiedzenia

 1. Protokół z I spotkania – 7 maja 2013
 2. Protokół z II spotkania – 4 czerwca 2013 
 3. Protokół z III spotkania – 1 lipca 2013
 4. Protokół z IV spotkania – 20 sierpnia 2013 
 5. Protokół z V spotkania – 3 września 2013
 6. Protokół z VI spotkania – 30 września 2013
 7. Protokół z VII spotkania – 7 października 2013 
 8. Protokół z VIII spotkania – 18 listopada 2013
 9. Protokół z IX spotkania – 3 grudnia 2013
 10. Protokół z XIII spotkania – 28 kwietnia 2014
 11. Protokół z XI spotkania – 3 marca 2014
 12. Protokół z XII spotkania  – 31 marca 2014
 13. Protokół z XIII spotkania – 28 kwietnia 2014
 14. Protokół z XIV spotkania –  2 czerwca 2014
 15. Protokół z XV spotkania – 23 lipca 2014
 16. Protokół z XVI spotkania – 28 sierpnia 2014
 17. Protokół z XVII spotkania – 25 września 2014
 18. Protokół z XVIII spotkania – 22 stycznia 2015
 19. Protokół z XIX spotkania – 5 lutego 2015
  • lista obecności 

Poprzednia kadencja