Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Marzeń Dziecięcych STOMAD

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia Marzeń Dziecięcych STOMAD z dn. 30.09.2014r. wszczęta zostaje likwidacja Stowarzyszenia Marzeń Dziecięcych STOMAD w Sosnowcu przy ul. Jedności 7, nr KRS 0000184436.

Likwidatorem stowarzyszenia uchwalona została Grażyna Raszka.

Kontakt do likwidatora g.raszka_stomad@op.pl.
Wniosek do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przyjęty został pod sygnaturą akt 37383/14/605 .

 

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Klub Żeglarski przy Hucie Cedler S.A.  

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 16.10.2013 r. Walnego Zebrania Członków Klubu Żeglarskiego przy Hucie Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niwecka 1 (KRS 0000051703) nastąpiło postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia z dnia 13.12.2013 r. dokonał wpisu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia wyznaczono likwiadatorów w osobach: Jerzy Szymański i Ireneusz Góral.