1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach  Koło PZW nr 80 Milmet- Timken-Premil 


2. Wędkarskiego w Katowicach Koło PZW nr 117 Maczki Bór


3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło PZW 54


4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło PZW 36


5. Polski Związek Wędkarski  Koło Nr 27 „ KLIMONTÓW”


6. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 55 Sosnowiec – Niwka


7. Polski Związek Wędkarski Koło Nr 26 "Kazimierz – Juliusz"


8. Polski Związek Niewidomych / Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Sosnowcu


9. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie / Koło Terenowe w Sosnowcu


10. Sosnowieckie Koło Polskiego Towarzystwa Lekarskiego


11. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich / Koło Miejskie w Sosnowcu


12. Związek Sybiraków / Koło w Sosnowcu


13. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych / Koło w Sosnowcu


14. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej / Koło Terenowe Zagłębia Dąbrowskiego


15. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej / Koło Miejskie w Sosnowcu


16. Federacja Młodych Socjaldemokratów