Od 2015 r. prowadzona przez Prezydenta Miasta Sosnowca ewidencja uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Referat Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5.

Wpis do ewidencji

Wpis zmian do ewidencji

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Wszczęcie procesu likwidacji

Wykreślenie z ewidencji