• Ratownictwo i ochrona ludności
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne
  • Obronność państwa i działalność sił zbrojnych RP.