Tytuł modułu

Rolnik w sieci

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

 

Cele:

Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Cele dydaktyczne szkolenia:

1.       zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP, przekazanie im kompetencji z zakresu posługiwania się profilem zaufanym, przekazanie wiedzy odnośnie portali administracji publicznej, udostępniających możliwość załatwiania spraw przez Internet.

2.       zapoznanie uczestników szkoleń z metodami rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl).

3.       zapoznanie grupy szkoleniowej z najważniejszymi usługami i aplikacjami (także mobilnymi) dotyczącymi bieżącej obsługi działalności rolniczej (ksow.pl, ARMIR, ARR/ANR/ODR, GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS). Uczestnicy nauczą się korzystać z oprogramowania służącego do tworzenia i zabezpieczania haseł oraz posługiwać się oprogramowaniem antywirusowym.

4.       zapoznanie grupy szkoleniowej z zasadami bezpiecznego dokonywania zakupów przez Internet. Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez proces rejestracji i logowania w popularnych serwisach aukcyjnych i sklepach internetowych, dzięki czemu będą mogli zapoznać się z regulaminami tych serwisów i posiąść wiedzę odnośnie procesu kupowania i sprzedawania w Internecie.

5.       zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami bankowości internetowej i mobilnej. Korzystając z demonstracyjnych systemów bankowości internetowej, uczestnicy nauczą się sprawdzać stan konta, wykonywać przelewy, pobierać wyciągi z konta. Uczestnicy posiądą umiejętności posługiwania się aplikacjami służącymi do wykonywania płatności mobilnych, a także poznają zasady działania alternatywnych metod płatności (BLIK, kryptowaluty).

6.       zapoznanie uczestników szkolenia z metodami pozyskiwania informacji potrzebnych do prowadzenia działalności rolniczej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl),

dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl, meteo.pl, sat24.com). Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać swoje zainteresowania i podnosić kompetencje z wykorzystaniem zasobów dostępnych w Internecie, włącznie z kursami e-learningowymi, podcastami, szkoleniami online.

7. zapoznanie uczestników szkolenia z ofertą usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ, Geoportalu (geoportal.gov.pl).

Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć:

–     umiejętności informacyjne:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach

–                     Pozyskiwanie informacji z sieci: przegląd najpopularniejszych portali rolniczych (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl); fora wymiany informacji rolniczych – zasady korzystania (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl); portale meteorologiczne (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl); media społecznościowe

–                     Wyszukiwanie dostawców, ofert, śledzenie trendów

–                     Wyszukiwanie treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych

–     umiejętności komunikacyjne:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej

–       Komunikacja elektroniczna z odbiorcami i dostawcami

–       Uzyskiwanie pomocy online (czat, email, wideorozmowa) przy korzystaniu z usług firm turystycznych, telekomunikacyjnych, banków, urzędów itd.

–     umiejętności rozwiązywania problemów:

– podstawowa kompetencja cyfrowa – Instalowanie oprogramowania lub aplikacji

–       Zakupy i sprzedaż przez internet

–       Zarządzanie kontem bankowym, e-płatności (nauka z wykorzystaniem demo serwisów bankowych).

–       Sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje RSO).

–       Bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci (przykłady oszustw i prób wyłudzeń)

–       Prawa i obowiązki wynikające z regulaminów serwisów internetowych

–     umiejętności związane z oprogramowaniem:

–     podstawowa kompetencja cyfrowa – Korzystanie z procesorów tekstu

–       Ochrona komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem

–       Przykłady darmowych aplikacji mobilnych dla rolników (można skorzystać z przykładów aplikacji dostępnych na wybranych z ww. stron e-administracji np. geoportal, czy ksow.pl, agro-alarm.pl): jak i gdzie ich szukać, jak instalować, jak i do czego używać, na co uważać i na co zwracać szczególną uwagę (pod kątem bezpieczeństwa i prawa autorskiego)

–     umiejętność korzystania z usług publicznych:

–     podstawowa kompetencja cyfrowa – Założenie konta w ePUAP i profilu

zaufanego

–       Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego

–       Wykorzystanie profilu zaufanego

–       Geoportal (geoportal.gov.pl)

–       Rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje)

–       Usługi online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl)

–       Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej

–       Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (ksow.pl)

–       Podstawowe usługi online ARiMR (w szczególności: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html) – zasady wypełniania wniosków i załatwiania spraw online

–       Usługi online ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR

–       Usługi online GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ

Grupa docelowa uczestników

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.

Liczebność grupy szkoleniowej

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób.