Zgromadzenie publiczne to takie zgrupowanie osób, które cechuje:

  1. odpowiednia ilość osób – co najmniej 15;
  2. celowość – wspólne wyrażenie poglądu, zdania lub wspólne obradowanie;
  3. zorganizowanie – wcześniejsze umówienie się co do terminu i zaplanowanie przebiegu;
  4. miejsce – otwarta przestrzeń dostępna dla nieokreślonej imiennie grupy osób.

Zgromadzenia publiczne wymagają uprzedniego zawiadomienia organów gminy.

Poniżej do pobrania Poradnik – “Zgromadzenia publiczne na terenie Sosnowca” oraz wzór zawiadomienia:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach