Nieodpłatnie udostępniamy  organizacjom pozarządowym sale szkoleniowe, namioty i sprzęt elektroniczny!

Materialnym warunkiem korzystania z zasobów SCOP jest użytkowanie pomieszczeń i sprzętu elektronicznego w celu realizacji celów statutowych, formalnym – zawarcie z Centrum Porozumienia o współpracy.  

Dysponujemy 2 salami szkoleniowymi, w tym salą audiowizualną i konferencyjną.

Posiadamy także sprzęt elektroniczny:

  • Aparat fotograficzny;
  • Sprzęt nagłaśniający; 
  • Ekran na trójnogu;
  • Projektor multimedialny;
  • 2 laptopy.

Mamy do dyspozycji 4 namioty  o powierzchni ok. 20 m2.

Organizacje mogą korzystać z pomieszczeń i ze sprzętu w ciągu całego tygodnia (także w weekendy) w godzinach od 7.30 do 20.00, po uprzedniej rezerwacji (Sprzęt należy odbierać i oddawać w godzinach pracy Centrum).

GALERIA:

 {AG}Zaplecze_techniczne{/AG}