1.    Nr ewid. 004 – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka


2.    Nr ewid. 025 – Polski Komitet Pomocy Społecznej 


3.    Nr ewid. 026 – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego Sosnowiec 


4.    Nr ewid. 027 – Sosnowiecki Klub Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto 


5.    Nr ewid. 028 – Polski Związek Filatelistów


6.    Nr ewid. 029 – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Sosnowiec 


7.    Nr ewid. 032 – Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Sosnowcu  


8.    Nr ewid. 033 – Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 80 MILMET-TIMKEN-PREMIL w Sosnowcu


9.    Nr ewid. 034 – Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło nr 117 Maczki-Bór w Sosnowcu 


10.  Nr ewid. 035 – Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Koło Nr 54 Sosnowiec 


11.  Nr ewid. 036 – Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło nr 36 Sosnowiec – Milowice 


12.  Nr ewid. 037 – Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Górnośląski  


13.  Nr ewid. 038 – Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki 


14.  Nr ewid. 039 – Polskie Towarzystwo Lekarskie 


15.  Nr ewid. 040 – Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział Śląski


16.  Nr ewid. 042 – Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Sosnowcu  


17.  Nr ewid. 043 – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Górnośląski 


18.  Nr ewid. 044 – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Sosnowcu  


19.  Nr ewid. 045 – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Janowskiego 


20.  Nr ewid. 048 – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Sosnowcu 


21.  Nr ewid. 072 – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Terenowy w Sosnowcu 


22.  Nr ewid. 107 – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Sosnowcu


23.  Nr ewid. 110 – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu


24.  Nr ewid. 118 – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sosnowcu 


25.  Nr ewid. 120 – Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział Miejski w Sosnowcu


26.  Nr ewid. 121 – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Miejski w Sosnowcu


27.  Nr ewid. 122 – Związek Sybiraków Koło w Sosnowcu


28.  Nr ewid. 125 – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Terenowe Zagłębia Dąbrowskiego


29.  Nr ewid. 133 – Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło nr 27 Klimontów 


30.  Nr ewid. 142 – Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło nr 55 Sosnowiec-Niwka


31.  Nr ewid. 145 – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Miejskie w Sosnowcu 


32.  Nr ewid.167 –  Polski Związek Wędkarski Okręg Katowice Koło nr 26 "Kazimierz-Juliusz" 


33.  Nr ewid. 169 – Stowarzyszenie PRO EUROPA Oddział Miejski w Sosnowcu 


34.  Nr ewid. 173 – Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych Stowarzyszenie Ogólnopolskie Oddział w Sosnowcu


35.  Nr ewid. 188 –  Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Sosnowiecki 


36.  Nr ewid. 208 – Polski Związek Katolicko-Społeczny


37.  Nr ewid. 212 –  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Sosnowcu 


38.  Nr ewid.219 –  Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji i Antyklerykalizmu "UNIEZALEŻENIENIE" 


39.  Nr ewid. 223 – Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem Oddział Miejski w Sosnowcu 


40.  Nr ewid. 262 – Polskie Towarzystwo Dietetyki Oddział Województwa Śląskiego 


41.  Nr ewid. 264 – Śląski Zarząd Wojewódzki Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów z siedzibą w Sosnowcu 


42.  Nr ewid. 288 – Polskie Towarzystwo Kulturalne Koło Sportowe  "NIWKA" w Sosnowcu 


43.  Nr ewid. 289 – Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy "Flota młodych – Port Sosnowiec" 


44.  Nr ewid. 290 – Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Sosnowcu 


45.  Nr ewid. 291 – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 


46.  Nr ewid. 293 – Federacja Młodych Socjaldemokratów 


47.  Nr ewid. 294 – Demokratyczna Unia Kobiet Klub w Sosnowcu 


48.  Nr ewid. 295 – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sosnowcu