Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych już raz trzeci zorganizowało dwa konkursy propagujące ideę wolontariatu oraz wspieranie organizacji pozarządowych przez sektor prywatny i publiczny.
Nominowani przez sosnowieckie NGO kandydaci ubiegali się o tytuł:
„Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013″ oraz „Mecenas NGO Roku 2013″.
Dodatkowo w ramach przyznania tytułu „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013″ Internauci dokonali wyboru najbardziej popularnego wolontariusza, któremu przyznaliśmy „Nagrodę Internautów”.
Nominacje mogły zgłaszać wszystkie sosnowieckie organizacje pozarządowe, które z racji swojej społecznej działalności, na co dzień spotykają osoby bezinteresownie pomagające innym.
Wyboru, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminach poszczególnych Konkursów, dnia 16 października 2014 roku dokonała Kapituła Konkursowa w składzie:
• Przewodnicząca Kapituły Konkursowej, Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca – Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć
• Kierownik Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – Pani Paulina Adamus
• Kierownik Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Dom Aktywnej Młodzieży – Pani Beata Moskal
• Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach – Pani Sandra Mikołajczyk
• Główny Specjalista Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej – Pani Magdalena Mike.
Finał oraz ogłoszenie wyników nastąpiło podczas uroczystej Gali Laureatów NGO w dniu 14 listopada 2014r., o godz. 17.00, w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.
Z ramienia Kierownictwa Miasta obecni byli Prezydent Miasta Sosnowca: Kazimierz Górski, Wiceprezydent Miasta Sosnowca: Pani Agnieszka Czechowska – Kopeć, która pełniła funkcję Przewodniczącej Kapituły Konkursowej.
Swoją obecnością zaszczycił Galę również Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Kazimierz Karolczak.
Nie zabrakło również reprezentantów Rady Miejskiej.

Oficjalnego otwarcia Gali dokonali Pan Prezydent Kazimierz Górski oraz Pani Wiceprezydent Agnieszka Czechowska-Kopeć.

Przedstawiona w dwóch odsłonach tematyka Gali pozwoliła zgromadzonej publiczność poznać bliżej nominowanych, dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej przez SCOP oraz informatorowi wydanemu specjalnie na tą uroczystość. Materiały przybliżyły sylwetki nominowanych, opowiedziały o ich działaniach oraz o znaczeniu dla trzeciego sektora.

W dalszej części nastąpiło przekazanie Nominacji oraz ogłoszenie wyników.
W Konkursie „Mecenas NGO Roku 2013″ Zwycięzcą została Fundacja „UNIA BRACKA”.

W Konkursie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku 2013″

Nagrodę Internautów otrzymała Pani Karolina Mucha

– Główną nagrodę, czyli tytuł „Wolontariusza Roku 2013″ przypadł Pani Annie Parzelskiej.

Laureaci konkursów otrzymali statuetki oraz symboliczne nagrody ufundowane przez Miasto oraz Firmę Tchibo.

Muzycznie czas spędzany na Sosnowieckiej Gali Laureatów NGO uświetnił występ Piotra Szumlasa oraz Jakuba Zaborskiego – Zwycięzców 5 edycji programu Must Be The Music. Dziś grają jako zespół Peter and Jacob.

Na zakończenie zgromadzeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Wszystkim Nominowanym, a w szczególności Laureatom Konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w swoich planach i przedsięwzięciach.

Broszura prezentująca Nominowanych.

GALERIA

 {AG rootFolder=”/images/galerie/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”130″ thumbAutoSize=”none” arrange=”name” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”eaeaea” highliteColor=”7bb627″ frame_width=”600″ frame_height=”300″ newImageTag=”0″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”0″ paginImagesPerGallery=”10″ albumUse=”0″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”fancybox”}Gala/2014{/AG}


 

 Sosnowiec, czerwiec 2014

 Konkurs czas zacząć !!!

Szanowni Państwo,
 

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu serdecznie zaprasza do udziału w trzeciej już edycji konkursów o przyznanie wyróżnień:
·         Sosnowiecki Wolontariusz Roku
·         Mecenas NGO Roku.

Wzorem lat ubiegłych jeśli znają Państwo osoby, które jako wolontariusze wspomagały Was w swoich działaniach, które przyczyniły się dobroczynnie do rozwoju aktywności naszego miasta, osoby lub przedsiębiorstwa, które wspierały czy też sponsorowały Wasze pomysły, czynnie wdrażając je w życie, to właśnie konkursy przez nas ogłoszone dają Państwu sposobność na publiczne podziękowanie IM za ofiarowaną pomoc czy wsparcie.

Wyróżnienie „Sosnowiecki Wolontariusz Roku”
Nominację do wyróżnienia nadają przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sosnowca we wszystkich dziedzinach życia społecznego, jak również osoby fizyczne czy też sami wolontariusze.
Ideą tego konkursu jest wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w pracę trzeciego sektora wolontariuszy, podziękowanie im za ich pracę i aktywność w działalności na rzecz trzeciego sektora, rozwoju środowiska lokalnego oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Wyróżnienie „Mecenas NGO Roku”
Nominację do wyróżnienia nadają organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Sosnowca.
Celem tego konkursu jest uhonorowanie podmiotów gospodarczych czy osób fizycznych wspierających, pomagających i sponsorujących lokalne przedsięwzięcia NGO, ich ogólna promocja, pozyskiwanie nowych i podziękowanie obecnym sponsorom, rozwój inicjatyw lokalnych na terenie naszego miasta. Istotą jest upowszechnianie wśród rodzimych sponsorów przekonania o konieczności i efektywności sponsoringu trzeciego sektora.

Kapituła Konkursowa, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego dokona wyboru laureatów. Wszystkich nominowanych poznamy na uroczystej Gali Laureatów NGO, na którą planujemy Państwa zaprosić w listopadzie tego roku.

Konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z opracowanymi Regulaminami.

 
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do:
Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych
Plac Kościuszki 5
41-200 Sosnowiec
w terminie do dnia 01.09.2014r.
 

Gorąco zachęcamy do promowania z nami idei wolontariatu oraz aktywności sponsorskiej wśród przedsiębiorców.

Regulaminy konkursów:


       Regulamin Konkursu o przyznanie wyróżnienia “Mecenas NGO Roku”

        Formularz zgłoszenia
 


    Regulamin Konkursu o przyznanie wyróżnienia “Sosnowiecki Wolontariusz Roku”

     Formularz zgłoszenia