Wizja Centrum 

Konsekwentna rozbudowa Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych, by tworzyć przyjazne warunki dla rozwoju trzeciego sektora w Sosnowcu.

Misja Centrum

Wspieranie lokalnej społeczności w aktywnych działaniach w ramach trzeciego sektora, propagowanie idei wolontariatu oraz promowanie idei współpracy i współdziałania w ramach rozwoju obywatelskiego.

Cele i zadania Centrum: 

1.   Podnoszenie świadomości społeczeństwa lokalnego w zakresie samorealizacji i działalności
      trzeciego sektora;
2.   Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i pozarządowymi;
3.   Wspieranie organizacji pozarządowych i liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa
      obywatelskiego;
4.   Prowadzenie działań na rzecz profesjonalizacji trzeciego sektora;
5.   Promowanie organizacji pozarządowych i idei wolontariatu;
6.   Tworzenie mieszkańcom Sosnowca warunków do zwiększonej aktywności społecznej;
7.   Wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności poprzez: informowanie,
      edukację oraz udostępnianie bazy lokalowo – technicznej;
8.   Promowanie współdziałania oraz współpracy między organizacjami pozarządowymi
      a sektorem publicznym;
9.   Doskonalenie systemu wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi;
10. Prowadzenie bazy informacji o sosnowieckich organizacjach oraz o organizacjach działających
      na rzecz mieszkańców Sosnowca;
11. Wzajemne informowanie przez miasto i organizacje pozarządowe o planowanych kierunkach
      działania.

Centrum zaprasza jeśli: 

  • potrzebujesz zaplecza technicznego dla działań swojej grupy,
  • poszukujesz miejsca spotkań dla Waszej organizacji,
  • szukasz możliwości nieodpłatnego korzystania z komputera z dostępem do Internetu oraz innych urządzeń  (z drukarki, kserokapiarki, projektora multimedialnego, aparatu fotograficznego, kamery, sprzętu nagłaśniającego, dvd/magnetowid i telewizora),
  • zależy ci na dostępie do bieżących informacji istotnych dla trzeciego sektora,
  • chcesz sformalizować aktywną grupe w której działasz,
  • nie wiesz gdzie szukać informacji o funduszach na działalność grupy,
  • chcesz uczestniczyć w bezpłatych szkoleniach, 
  • szukasz partnera do swoich działań,
  • chcesz uzyskać informacje o organizacjach działających na terenie Sosnowca,
  • chcesz korzystać z adresu siedziby/korespondencyjnego dla swojej grupy/organizacji.