images

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula Informacyjna