jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wyniki oceny formalnej ofert  złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r., zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/ dziećmi”.

Wykaz ofert