OGŁOSZENIE

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: 12. Bieg Smyka.

Oferta

Formularz uwag

Ogłoszenie