113

Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK z siedzibą w Iwoniczu Zdrój, al. Partyzantów 5/16, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: III OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY BIAŁA PRZEMSZA 2019.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag