senior 1 0 1 0

Sosnowieckie Stowarzyszenie „Aktywny Senior” z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: II Zlot Patriotyczny „NIEPODLEGŁA”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag