Fundacja Passionis z siedzibą w Sosnowcu Plac Kościuszki 5/101, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Wystawa plenerowa Okna czasu”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag