magafon informacja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: 11. Bieg Smyka.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag