megafony na żółtym tle

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne VIATOR z siedzibą w Poznaniu, ul. Fredry 3, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Kryptologiczne gry miejskie – opracowanie i publikacja dwóch gier z okazji 90-rocznicy złamania Enigmy”.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag