Banknot leżący na klawiaturze

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Fundacja Wolne Miejsce z siedzibą w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego 2, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Metropolitalne Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych z dowozem”.

Ogłoszenie mały grant

Oferta mały grant

Formularz uwag