logo strona

Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec to stowarzyszenie, które już od 17 lat pielęgnuje tradycje hokeja na lodzie w naszym mieście. O specyfice tego sportu i sposobach na sprawne funkcjonowanie opowiada Jerzy Górak – Członek Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego Zagłębie Sosnowiec.


MISJA I CEL


Joanna Wójcik: Co stanowiło myśl przewodnią podczas zakładania Uczniowskiego Klubu Sportowego Zagłębie Sosnowiec? Jaki był cel nadrzędny podjęcia działalności w III sektorze?

Uczniowski Klub Sportowy Zagłębie Sosnowiec to stowarzyszenie, które od powstania przez wiele lat działalności nosiło nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Sielec” Sosnowiec. W ubiegłym roku nazwa została zmieniona na UKS Zagłębie Sosnowiec. Klub powstał w 1998 roku przy Szkole Podstawowej nr 17 w Sosnowcu, sąsiadującej ze Stadionem Zimowym. Inicjatorami i założycielami Klubu była grupa trenerów młodzieżowego hokeja na lodzie, dyrekcja i nauczyciele szkoły oraz rodzice, których dzieci trenowały hokej. Nazwa „Sielec” została wybrana przez uczniów 17-stki. Powstanie uczniowskiego klubu wynikało głównie z potrzeby środowiska hokeja młodzieżowego i zainteresowań sportowych dzieci – głównie uczniów tejże szkoły. Okres powstania klubu to czas kiedy w hokeju seniorskim działo się różnie – raz lepiej, raz gorzej. Celem powstania klubu było przede wszystkim zintegrowanie środowiska sosnowieckich dzieci i młodzieży trenujących hokej, jak i osób dorosłych angażujących się w pracę dla hokeja młodzieżowego. W tamtym czasie dosyć istotne przy zakładaniu Klubu były także sprawy formalne związane z udziałem młodzieży z Sosnowca w rozgrywkach. Kwestię tą po powstaniu UKS-u udało się rozwiązać.

UKS 1

Mecz Żak Młodszy: Oświęcim – Zagłębie, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec

W założeniach programowych określacie Państwo, iż Waszym celem jest również promocja naszego miasta. W jaki sposób realizujecie Państwo to zadanie?
Każdy sport, więc na pewno i tak widowiskowa dyscyplina jak hokej na lodzie, stanowi znakomity jak i bardzo skuteczny element promocji przez swoją medialność, uniwersalność, prostotę przekazu i oczywiście emocje jakie się z nim wiążą. Od momentu powstania UKS uczestniczy w dziecięcych i młodzieżowych rozgrywkach hokeja na lodzie w województwie śląskim, a także w rozgrywkach ogólnopolskich. Udział naszych drużyn z pewnością jest wyraźną promocją Sosnowca na arenie krajowej, a bywało, że i europejskiej, ponieważ niejednokrotnie braliśmy również udział w turniejach poza granicami Polski. Nasze drużyny rzecz jasna są kojarzone poprzez nazwę klubu z Sosnowcem. Zawodnicy na koszulkach z dumą noszą nazwę naszego miasta. Dzięki naszemu klubowi Sosnowiec jest traktowany w Polsce jako ważny i znaczący ośrodek hokeja młodzieżowego.

Czym cechuje się Państwa organizacja? Gdyby miał Pan dokonać próby jej spersonalizowania, to jaką osobą byłby UKS Zagłębie Sosnowiec?

Byłaby to osoba pracowita, zorganizowana, ambitna, cechująca się dodatkowo umiejętnością współpracy w zespole i pasją do uprawianej dyscypliny sportu.

Jak wielu zawodników liczy Klub?

Na chwilę obecną w klubie trenuje już około 260 zawodników licząc łącznie z najmłodszymi dziećmi dla których prowadzimy zajęcia nauki jazdy i mini-hokeja. Posiadamy, jako jeden z nielicznych klubów w Polsce, ciągłość szkolenia młodzieży we wszystkich poziomach wiekowych. Osiem naszych drużyn regularnie startuje w rozgrywkach od mini hokeja do najstarszej drużyny Juniorów. Trenują u nas dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat, czyli od przedszkola przez szkoły podstawowe, gimnazja na szkołach średnich kończąc, ale w najstarszej drużynie trenuje także kilku studentów. Zabiegamy o to, aby to właśnie najmłodsze grupy były najliczniejsze. Daje nam to poczucie komfortu pracy na przyszłość.
Z upływem czasu niestety jakiś odsetek zawodników rozstaje się ze sportem z różnych powodów, ale jeżeli drużyna liczy wielu zawodników nie stanowi to przeszkody w jej funkcjonowaniu. Hokej na lodzie jest na tyle złożoną i techniczną dyscypliną, że nie można trafić do drużyny juniorskiej bez wcześniejszego przygotowania, nie trenując od najmłodszych lat. Nabywanie umiejętności zawodnika w hokeju na lodzie to proces wieloletni, który wymaga olbrzymiej wytrwałości w dążeniu do celu i systematycznej pracy. Innym ważnym aspektem jest fakt, iż to sport zespołowy i wg przepisów w każdym meczu musi uczestniczyć określona liczba zawodników będących w jednym wieku. Od tego sezonu, po kilku latach przerwy, powróciliśmy do sprawdzonej i myślę, że obustronnie korzystnej współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 mieszczącym się przy ul. Zamkowej w Sosnowcu. To właśnie z tej szkoły pochodziło zawsze najwięcej naszych zawodników. Swego czasu szkoła prowadziła klasy sportowe o profilu hokeja na lodzie w większości swoich oddziałów. Od września w ramach zawartego porozumienia w prowadzonej przez UKS nauce jazdy na łyżwach na potrzeby drużyn mini-hokeja uczestniczą uczniowie najmłodszych klas tej szkoły.

UKS 2

Mecz Żak Młodszy: Zagłębie – Janów, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec

Jak dużą wagę dla samych rozgrywek ma sieć wzajemnych relacji w zespole i komunikacja między zawodnikami?

Hokej na lodzie to sport zespołowy, który kształtuje wiele wartościowych cech i jest źródłem emocji, które często bardzo mocno łączą zawodników we wspólnym działaniu. Dobry hokeista to oprócz sportowca, który posiada wszystkie niezbędne umiejętności, także sportowiec, który potrafi współpracować w zespole dla osiągnięcia wspólnego celu, czyli zwycięstwa. Umiejętności i odpowiednie cechy wolicjonalne zawodników muszą iść w parze. To drużyna wygrywa mecze, a nie poszczególni zawodnicy. Relacje w drużynie pomiędzy zawodnikami mają naprawdę bardzo duże znaczenie. Hokej jest sportem wymagającym współpracy i zaufania do kolegów z drużyny. Grupy nieformalne, które tworzą się w obrębie drużyn przybierają często postać szczególnych więzi, opartych na przyjaźni, wzajemnym szacunku, zaufaniu i wspólnym dążeniu do celu. Każda drużyna to zbiór różnych osobowości, różnych charakterów, jednak lata wspólnych treningów, meczy i wyjazdów powodują, że z czasem nasi zawodnicy widząc wsparcie kolegów jeszcze chętniej czerpią radość z ciężkiej pracy na treningach i z odnoszonych zwycięstw. Wspólnie również doświadczają uczucia porażek, co jest silną motywacją do pracy nad własnymi umiejętnościami. Czynnikiem silnie łączącym zawodników jest na pewno także wspólna pasja. To sprzyja zacieśnianiu się kontaktów i buduje trwałe relacje.

UKS 3

Zawodnicy UKS Zagłębie występujący w sezonie 2014/2015 w Centralnej Lidze Juniorów, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec

Hokej uchodzi na dyscyplinę mocno kontuzjogenną. Czy opinia ta jest prawdziwa?

Każdy sport, a zwłaszcza sporty kontaktowe niosą za sobą ryzyko urazów. Kontuzje oczywiście się zdarzają, bo hokej to sport szybki i dynamiczny. Jednak wbrew ogólnemu przekonaniu, hokej nie jest sportem, który pociąga za sobą więcej kontuzji niż inne sporty kontaktowe. Obecnie zawodnicy używają profesjonalnego sprzętu ochronnego, który również ma za zadanie minimalizować wszelkie urazy.

Czy jako Klub zapewniacie Państwo swoim zawodnikom akcesoria i strój do ćwiczeń?

Nasi zawodnicy przynajmniej częściowo mogą liczyć na pomoc klubu. Dysponujemy sporą ilością sprzętu, która pochodzi z różnych źródeł: częściowo używany sprzęt użycza nam Sosnowiecki MOSiR, w którym funkcjonuje jeszcze niewielka jego ilość po prowadzonej kiedyś sekcji hokeja na lodzie. Corocznie uzupełniamy najbardziej potrzebne rzeczy dzięki dotacji otrzymywanej z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Sprzęt dla naszych bramkarzy staramy się kupować w całości poprzez klub, ponieważ jest o wiele droższy od sprzętu zawodnika. Spora jego część , w którym trenują i grają nasi zawodnicy, to sprzęt będący ich własnością. Tu ogromnym wsparciem dla nas są rodzice zawodników, którzy sami wydają spore kwoty na zakup potrzebnego sprzętu. W hokeju najważniejszym i niezbędnym elementem oprócz sprzętu ochronnego są także kije hokejowe. Bez kija nie da się grać w hokeja. W przypadku młodych zawodników służy przez dłuższy okres czasu, natomiast w starszym wieku zawodnik potrzebuje nawet kilku kijów w miesiącu.

UKS 4

Mecz Żak Starszy: Opole – Zagłębie, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec

W jednym z raportów badań dotyczących kondycji organizacji pozarządowych, jego autorzy klasyfikują je na następujące podziały: „spontanicznicy”, „przedsiębiorstwa NGO”, „hierarchiczni aktywiści”, „demokratyczni zadaniowcy” (Przewłocka J., Adamiak P., Zając A., Raport z badań Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce, wyd. Stowarzyszenia Klon/ Jawor, Warszawa 2012). Który typ najbardziej pasuje Pana zdaniem do UKS Zagłębie Sosnowiec?

Moim zdaniem jesteśmy najbliżej przedsiębiorstwa NGO. W funkcjonowanie klubu jest zaangażowanych wiele osób, a wszystkie działania są planowane i systematyczne. To określenie pasuje do UKS-u zapewne najbardziej.

Jakie największe osiągnięcia mają zawodnicy Klubu?

Od lat startujemy w rozgrywkach prowadzonych pod egidą Śląskiego i Polskiego Związku hokeja na lodzie. Zajmowane w rozgrywkach miejsca są dla nas przede wszystkim wyznacznikiem dobrze prowadzonego szkolenia. Drugim, nie mniej ważnym, sprawdzianem prowadzonego szkolenia są coroczne kwalifikacje do jedynej w Polsce Szkoły Mistrzostwa Sportowego w hokeju na lodzie, która mieści się w Sosnowcu. Co roku z każdego rocznika trenujących u nas zawodników, kilku udaje się zakwalifikować do tejże szkoły. W hokeju to bardzo prestiżowa szkoła, w której na dzień dzisiejszy uczy się i trenuje 11 zawodników z Sosnowca. W tym roku szkolnym zawodnik Juniorów UKS Zagłębie, uczeń klasy trzeciej SMS w Sosnowcu Aleksander Gniewek już po raz drugi otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. To ogromne wyróżnienie. Nie sposób nie wspomnieć również o powołaniach zawodników do reprezentacji Śląska, gdzie zawsze mieliśmy wielu naszych wychowanków, i oczywiście do reprezentacji Polski. W tym sezonie w reprezentacji Polski do lat 18-tu mamy 2 zawodników: Pawła Goździewicza i Patryka Jarosza. W grudniu 2014 najstarsza młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 20-tu startowała w Mistrzostwach Świata dywizji 1 grupy B. W Mistrzostwach tych, które odbyły się na Węgrzech Polska zajęła 3 miejsce, a nasz klub reprezentowało aż 6 zawodników: Michał Kieler, Dominik Nahunko, Oskar Krawczyk, Marcin Horzelski, Mateusz Kafel i Kamil Sikora. Wiele razy nasze drużyny stawały na podium Mistrzostw Śląska i Mistrzostw Polski. Wielkim sukcesem było zdobyte 2011 roku przez naszych wychowanków Wicemistrzostwo Polski Juniorów Młodszych będące jednocześnie 2 miejscem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 3 miejsce Juniorów Młodszych w Polsce i w Olimpiadzie Młodzieży 2013 czy Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych zdobyte również w 2013 roku. W 2014 roku sukcesem był zdobyty tytuł Mistrza Polski przez drużynę 13 i 14-letnich Żaków Starszych.

UKS 5

Juniorzy Młodsi: Wicemistrz Polski 2011 – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Krynicy, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec

Czy drużyny hokejowe składają się tylko z chłopców?

Według przepisów związku prowadzącego rozgrywki dziewczyny mogą uczestniczyć w rozgrywkach razem z chłopcami, ale tylko do poziomu Młodzika, a więc 16-latków. Przepisy stanowią, że w takiej drużynie mogą grać dziewczyny do 18 roku życia. W starszych drużynach są to jednak wyjątki, ponieważ w Polsce funkcjonują także rozgrywki kobiet, w których mogą uczestniczyć zawodniczki już powyżej 13 roku życia. We wspomnianej lidze kobiecej w Polsce, w dwóch grupach rywalizuje ze sobą 10 klubów.

Czy faktycznie zasilają one szeregi drużyny?

Kilka dziewczyn trenuje i gra w naszych zespołach. Najstarszą dziewczyną w naszym klubie jest 16-letnia Karolina Churas, która trenuje i rozgrywa mecze z drużyną Młodzików. Trzy dziewczyny trenują w najmłodszych grupach mini hokeja i Mikrusa. Są to Dominika Kisiel, Andrea Kuszewska i Julia Skręt.

Czyli w hokeju nie ma drużyn koedukacyjnych w starszych grupach wiekowych, tak?

W hokeju drużyny koedukacyjne mogą funkcjonować tylko do poziomu Młodzika. Ze względu na osobną ligę kobiet są to raczej pojedyncze przypadki.

Kto radzi sobie lepiej? Dziewczynki czy chłopcy?

Trudno tutaj różnicować, na początku poziom jest raczej podobny. Zdecydowana różnica uwidacznia się dopiero w starszych grupach, dlatego w lidze wspomnianych Młodzików mogą grać dziewczyny starsze nawet o 2 lata.

Czy w takim razie dla Państwa Klubu właściwa jest również maksyma sport kuźnią charakteru? Czy aktywność sportowa przekłada się na budowanie późniejszych relacji społecznych w zespole, także tych o podłożu nieformalnym?

Hokej na lodzie oprócz aktywności fizycznej i sportowym spędzaniem czasu wolnego, może być fajną przygodą w życiu, czasami i na wiele lat. Ten sport kształtuje wiele pozytywnych cech charakteru, które procentują i w innych dziedzinach życia. Warto też wspomnieć, że nasze drużyny składają się z młodzieży z różnych Sosnowieckich szkół, więc często zawiązują się nowe przyjaźnie, nie rzadko na całe życie. Wspólne treningi, mecze i wspólne sportowe cele powodują, że w każdej drużynie tworzy się wyjątkowy rodzaj więzi i relacji.

UKS 6

Mecz Żak Młodszy UKS Zagłębie, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec

Gdzie odbywają się treningi?

Treningi odbywają się na Stadionie Zimowym w Sosnowcu. Dla nas sezon zimowy rozpoczyna się już pod koniec lipca. Przez sierpień trenujemy już na lodzie przygotowując się do rozpoczynających się we wrześniu startów w rozgrywkach, które najczęściej w różnych grupach wiekowych trwają do marca lub do kwietnia. Po rozmrożeniu tafli lodowej- od maja rozpoczynamy przygotowania do nowego sezonu zimowego trenując, na boisku, w terenie, w sali gimnastycznej, pływalni lub w starszych grupach wiekowych w siłowni. Dobrze przepracowany okres letni pozwala przygotować zawodników do ciężkiej pracy w sezonie zimowym podczas treningów na lodzie i oczywiście do meczy, ale dodatkowo jest to także okres integracji dla zawodników.

A czy podczas okresu letniego prowadzicie Państwo jakieś ćwiczenia kondycyjne dla zawodników?

W okresie letnim pracujemy głównie nad kondycją zawodników. Często podczas treningów letnich wspomagamy się sportami pokrewnymi hokejowi na lodzie. Zawodnicy grają w unihokeja, czy hokej na łyżworolkach. Jazda na rolkach, która jest w Polsce dość popularną formą rekreacji, pozwala hokeistom trenować w zbliżony sposób jak na łyżwach.

Jak często trenują zawodnicy Klubu? Czy każdy może zobaczyć na czym polega taki trening?

Każda drużyna ma indywidualny plan treningów, który dopasowany jest do wieku i rozgrywanych przez nią meczy ligowych. W zależności od poziomu drużyny rozgrywają jeden lub dwa mecze w tygodniu. Pozostałe dni tygodnia to treningi, które odbywają się prawie codziennie. Na treningi naszych grup wstęp jest otwarty i każda zainteresowana osoba może przyjrzeć się hokejowi na żywo na Sosnowieckim Stadionie Zimowym. Treningi dla najmłodszych, w trakcie których dzieci uczą się przede wszystkim jazdy na łyżwach oraz podstaw hokeja i na których każde chętne dziecko może zapisać się do klubu odbywają się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki w godzinach 18.00 – 18.45 oraz w piątki w godzinach 18.30 – 19.15. To zajęcia przeznaczone głównie dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, ale i nie tylko. Dodatkowo każdy, kto chce trenować i grać w naszym Klubie może również zgłosić się do trenera prowadzącego odpowiednią grupę wiekową. Oczywiście zapraszamy każdego chętnego.

Czyli chętne do gry w hokeja dziecko nie musi mieć żadnego wcześniejszego przygotowania ani umiejętności?

Najmłodsze dzieci, a także pozostałych, którzy chcą uprawiać hokej na lodzie uczymy wszystkiego od podstaw zaczynając oczywiście od jazdy na łyżwach.

Na pewno jest to bardzo dynamiczny sport, zawodnicy przeważnie świetnie przygotowani, oryginalnie ubrani, to też jest ważne, bo stwarza „otoczkę” sportową, która przyciąga zainteresowanie. Stąd też moje zdziwienie, że nie jest to bardzo popularny sport. Z czego to wynika Pana zdaniem?

W wielu krajach na świecie hokej jest bardzo popularną dyscypliną sportu, która na mecze przyciąga olbrzymie ilości kibiców. Rzeczywiście w naszym kraju hokej w ostatnim czasie przeżywa kryzys. Dzieje się tak z różnych względów, a wszystkich czynników, które mają na to wpływ, nie sposób przytoczyć. Znaczenie w obecnych czasach na pewno ma fakt, że w Polsce w porównaniu do krajów, w których hokej jest na wyższym poziomie, jest zbyt mało ośrodków szkolących młodzież, jak i prowadzących drużyny seniorskie. Powodem są niemałe nakłady finansowe jakie trzeba ponosić przez lata na wyszkolenie zawodnika, a także wydawać za starty drużyn w rozgrywkach. Drugą istotną przesłanką jest mała ilość bazy odpowiedniej do uprawiania tego sportu. Do hokeja na lodzie potrzebne jest w pełni przystosowane, pełnowymiarowe lodowisko, które jest obiektem sportowym dość drogim w utrzymaniu. Z takich powodów kluby hokejowe w naszym kraju działają tylko w miastach, które posiadają pełnowymiarowe tafle lodowiska. Zazwyczaj także w tych miastach od wielu lat istnieją dobre tradycje związane z hokejem na lodzie. Trzeba tutaj nadmienić, że w ostatnich latach w Polsce bardzo upowszechnił się hokej amatorski. W wielu miastach w kraju powstało sporo amatorskich drużyn, bardziej lub mniej formalnych, które uczestniczą we własnych, dobrze zorganizowanych rozgrywkach. Mam nadzieję, że hokej w naszym kraju w niedługim czasie powróci na wysoką pozycję i stanie się jednym z ważniejszych sportów zespołowych, ale do tego potrzeba na pewno kilku lat ciężkiej pracy i zaangażowania wielu środowisk w ten sam cel.


SPECYFIKA ORGANIZACJI


Dlaczego akurat hokej na lodzie a nie inna dyscyplina sportu? Co ma w sobie szczególnego ta właśnie dyscyplina sportu?

Hokej na lodzie jest bardzo widowiskową dyscypliną sportu. Jest sportem zespołowym, dynamicznym, kontaktowym i wymagający od zawodników specjalnych umiejętności. Podczas meczy pada wiele bramek, a szala zwycięstwa przychyla się często wiele razy budując dramaturgię i emocje czasami do końca każdego spotkania i często dopiero w końcówce mecz przynosząc rozstrzygnięcie. To jeszcze bardziej czyni hokej wyjątkowym i spektakularnym sportem.

Czy hokej należy do dyscyplin wysoce kontuzjogennych?

Powszechnie uważa się sporty kontaktowe za kontuzjogenne, ale prawda leży jak zwykle pośrodku. Zawodnicy ciężko i systematycznie trenując są bardzo dobrze przygotowani fizycznie do trudów jakie niosą za sobą rozgrywki. Coraz lepszy obecnie sprzęt hokejowy dobrze chroni zawodnika przed urazami. Większość kontuzji, które odnoszą zawodnicy, to urazy, które przytrafiają się również sportowcom w innych dyscyplinach.


CZŁONKOWIE


Co oferujecie Państwo swoim członkom?

Przede wszystkim możliwość uprawiania tej pięknej, ale i trudnej dyscypliny sportu. To także możliwość aktywnego sposobu na spędzenie czasu wolnego w grupie rówieśników o podobnych zainteresowaniach.

UKS 7

Żaki Starsze: Mistrz Polski 2014, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec


DZIŚ I JUTRO


Jak Pan ocenia obecną kondycję Klubu w aspekcie finansowym oraz organizacyjnym? Czy korzystacie Państwo z dotacji miejskich? Jak (jeśli) staracie się o zdobycie sponsorów?

Działalność naszego klubu opiera się głównie na pomocy Miasta i bez tej pomocy trudno byłoby nam funkcjonować. Corocznie startujemy w konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu i do tej pory otrzymujemy środki na jego realizację. Sami też staramy się podejmować działania, które pozwalają dodatkowo zaspokajać ogromne potrzeby tej dyscypliny. Od 2013 roku prowadzimy działalność gospodarczą polegającą głównie na sprzedaży miejsc na reklamę i promocję reklamodawców poprzez klub. Reklama umieszczana jest na terenie Stadionu Zimowego, na strojach naszych zawodników, na naszej stronie internetowej czy materiałach poligraficznych klubu. Wspomagamy się także znaczącą pomocą rodziców i wolontariuszy. To oprócz pomocy finansowej także praca społeczna. Co do spraw organizacyjnych to myślę, że jak na tak duży klub wypracowaliśmy określone zasady pracy i doskonale radzimy sobie z jego funkcjonowaniem.

Czy sponsorzy są głównie z sektora sportu?

Nie ma tutaj reguły. Żyjemy obecnie w trudnych czasach i każdego kto oferuje pomoc dla klubu przyjmujemy z otwartymi ramionami.

Jaki jest orientacyjny koszt zakupu „wyprawki” hokejowej dla dziecka?

Na pierwsze treningi wystarczą łyżwy i kask. Dysponujemy sporą ilością takiego sprzętu i użyczamy go dzieciom zgłaszającym się na treningi naborowe. Później potrzebny jest oczywiście kij hokejowy, a następnie reszta sprzętu ochronnego. Kij hokejowy dla dziecka nie jest tak drogi jak dla starszego zawodnika. To wydatek w granicach 60 – 80 złotych, a cały dziecięcy zestaw startowy sprzętu ochronnego kosztuje około 400 złotych. To wystarcza przynajmniej na pierwsze 2-3 lata.

Czy rodzice są w Klubie członkami honorowymi?

W naszym statucie nie funkcjonuje pojęcie członka honorowego, aczkolwiek opieramy działalność także na znaczącej pomocy rodziców.

Jakiego wsparcie Państwo oczekujecie najbardziej od Urzędu Miejskiego?

To czego najbardziej oczekujemy od Miasta to wsparcie finansowe. Nasza dyscyplina jest bardzo kosztowna i pociąga za sobą olbrzymie nakłady finansowe. Środki, które trzeba rok rocznie ponosić na udział w rozgrywkach, a także na szkolenie zawodników są bardzo wysokie. Kosztowne są dalekie wyjazdy na mecze. Specyfiką tego sportu jest fakt, że nie ma tak dużej ilości klubów w naszym regionie, jak w innych, może bardziej popularnych sportach. Mecze można grać tylko tam, gdzie istnieją przystosowane do hokeja obiekty. W kraju takich miast jest niewiele, a najdalsze nasze mecze rozgrywamy w Gdańsku, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Sanoku, Dębicy, Nowym Targu czy Opolu. Najczęściej są to oczywiście wyjazdy dwudniowe. Bardzo kosztowny jest także zakup odpowiedniego sprzętu. W miarę możliwości musimy stale uzupełniać zniszczony i nie nadający się do gry sprzęt ochronny.To ważna kwestia ze względu bezpieczeństwa zawodników. I oczywiście najważniejsze
i niezbędne nam kije hokejowe, których do treningów i rozgrywek zużywamy naprawdę dużo. Poza potrzebami finansowymi nasza współpraca z Urzędem Miejskim układa się bardzo dobrze. Nie mamy żadnych problemów z dostępem do miejskiej bazy treningowej dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mam tu na myśli głównie Stadion Zimowy, gdzie trenujemy i gramy najwięcej, ale i nie tylko. Muszę także nadmienić o wsparciu merytorycznym dotyczącym wydatkowania i rozliczania pozyskiwanej w Urzędzie Miasta dotacji. Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zawsze kiedy mamy taką potrzebę udziela nam pomocy i wskazówek.

Czy Państwa Klub współpracuje z innymi organizacjami III sektora? Jeśli tak, na czym polega ta współpraca?

Nasze funkcjonowanie ogranicza się głównie do środowiska sportowego. Współpracujemy głównie z powstałym w zeszłym roku seniorskim klubem hokejowym HK Zagłębie Sosnowiec. Jak do tej pory współpraca układa się bardzo dobrze i liczymy, że tak też będzie w przyszłości.

Jakie są plany Pana oraz Prezesa Stowarzyszenia na dalszy rozwój inicjatywy? Jak określiłby Pan planowaną wizje rozwoju Stowarzyszenia?

Ze strony organizacyjnej staramy się zawsze coś zmieniać na lepsze. Obecnie duży nacisk kładziemy na pozyskiwanie dodatkowych środków na naszą działalność. Od tego sezonu szukamy różnych możliwości. Z myślą o sprzedaży miejsc reklamowych w obiekcie, z którego korzystamy, ale i nie tylko, stworzona została oferta reklamowa klubu, która dostępna jest na naszej stronie internetowej. Ze strony sportowej chcielibyśmy dopracować się modelowego systemu szkolenia opartego na wieloletnim programie i sprawdzonych metodach. Od zeszłego roku powróciliśmy do współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Sosnowcu i mamy zamiar rozwijać tą współpracę na różnych płaszczyznach. Mocno pracujemy też nad zwiększeniem liczby dzieci w najmłodszych drużynach. Planujemy zorganizowanie jeszcze szerszej akcji naborowej do drużyn mini hokeja wśród uczniów sosnowieckich szkół. Również w czasie zimowej przerwy w szkołach organizować będziemy wspomniane zajęcia dla najmłodszych, aby przyciągnąć na Stadion Zimowy dzieci zainteresowane uprawianiem tego sportu. W czasie wakacji letnich planujemy zorganizowanie dla dzieci i młodzieży obozu letniego w Sosnowcu połączonego z treningami na lodzie. Obóz ten będzie miał częściowo charakter komercyjny, ale w zamian będzie zapewniał uczestnikom wysoki poziom sportowy i szkoleniowy. Zawodnicy będą mogli pod okiem doświadczonych trenerów doskonalić swoje umiejętności na lodzie, ale też ciekawie i aktywnie zagospodarować swoje wakacje.

Zawodnicy Państwa Klubu trenują wyłącznie na lodowisku sosnowieckim?

W sezonie zimowym trenujemy wyłącznie na Stadionie Zimowym w Sosnowcu. Mecze natomiast gramy w Sosnowcu i na lodowiskach w całym kraju .

A czy organizujecie państwo jakieś imprezy wyjazdowe? Coś na kształt obozów sportowych?

W miarę możliwości i posiadanych środków staramy się organizować dla drużyn w okresie wakacji letnich i ferii zimowych wyjazdowe obozy sportowe trwające przynajmniej 7 – 10 dni. Wyjazdy poprzez systematyczne treningi poświęcone są głównie podnoszeniu na wyższy poziom zdolności motorycznych zawodników, ale stanowią również niecodzienną formą integracji. To atrakcyjny, aktywny sposób na spędzenie części wakacji.

Czyli są to obozy kondycyjne?

Kondycyjne, ale też integracyjne. Zawodnicy jeszcze lepiej mogą się poznać w innych sytuacjach, wówczas i relacje w zespole są zdecydowanie lepsze.

UKS 8

Żaki Starsze – obóz letni Czechy, źródło: Archiwum UKS Zagłębie Sosnowiec


III SEKTOR A SPOŁECZEŃSTWO


Czy Pana zdaniem organizacje pozarządowe stanowią wsparcie w problemach związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego? Jaki głębszy sens ma ich działanie?
Na pewno tak. Organizacje pozarządowe powstają właśnie z potrzeb i woli społeczeństwa jednocząc ludzi zaangażowanych w rozwiązywanie różnych lokalnych problemów społecznych. To bardzo ważny element funkcjonowania społeczeństwa. Wiele osób zyskuje możliwość aktywnego udziału w zaspakajaniu potrzeb społecznych. To także wspaniała możliwość samorealizacji dla wielu osób.

Jakie są główne przeszkody w podwyższaniu efektywności III sektora w naszym obszarze?

Najistotniejsze są przeszkody natury ekonomicznej, prawnej i organizacyjnej. Ważna jest też szeroko pojęta integracja środowisk polegająca między innymi na wymianie doświadczeń i współpracy na różnych płaszczyznach.

Czy Pana zdaniem obecny poziom aktywności sosnowieckich organizacji pozarządowych jest wystarczający?

Myślę, że jest w miarę dobry, ale zawsze może być lepiej i musimy stale o to zabiegać.

Czym jest dla Pana partycypacja w III sektorze?

To głównie możliwość angażowania się w problemy społeczne na poziomie lokalnym, a także możliwość realizowania swojej pasji.

 


MOTTO ORGANIZACJI


Gdyby miał Pan stworzyć przewodnie motto Stowarzyszenia, to jak ono by brzmiało?

 

„Hokej to nasza pasja”

 

Rozmawiała Joanna Wójcik


RAMKA BOHATERA

UKS 9

źródło: własność J. Górak

Jerzy Górak – Członek Zarządu UKS Zagłębie Sosnowiec, trener Centralnej Ligii Juniorów Hokeja na Lodzie


PRZYDATNE INFORMACJE DLA KAŻDEGO CHĘTNEGO:

Jak zostać członkiem?
Trzeba zgłosić się na treningi grupy naborowej i mini-hokeja na Stadion Zimowy w Sosnowcu w poniedziałki w godzinach 18.00 – 18.45 lub w piątki w godzinach 18.30 – 19.15 lub zgłosić się do trenera właściwej grupy wiekowej.

Z kim i jak się skontaktować?

Jerzy Górak – tel. 691 744 774
Prezes – Dariusz Kisiel – tel. 505 167 021
Klub – Kamilla Woźniak – tel. 505 484 394
Adres: ul. Zamkowa 4, 41-200 Sosnowiec
Email: info@hokej.sosnowiec.pl 

Strona internetowa:
www.hokej.sosnowiec.pl 
www.facebook.com/HokejSosnowiec 

UKS 10