wyniki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

 Zarządzenie przyznające