wyniki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

 Zarządzenie przyznające