Wyniki konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego –  „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

Zarządzenie przyznające