wyniki

„Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych,  w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sosnowiec”

Zarządzenie przyznające dotacje