konkurs stempel

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Zarządzenie przyznające środki finansowe