Megafony niebieski i pomarańczowy

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 21 grudnia 2021 r., w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

Zarządzenie przyznające