Ręka mężczyzny trzyma megafon na tle szarej tablicy

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich.

Zarządzenie przyznające