Ręka mężczyzny trzyma megafon na tle szarej tablicy

Zarządzenie Nr 653 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.