konkurs kafelki

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”

 Zarządzenie przyznające