Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

 

RODO_klauzula_informacyjna

Ogłoszenie_o_konkursie

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

 załącznik nr 1 – wzór oferty

załącznik nr 2 – regulamin pracy komisji

załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

załącznik nr 5 – wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

zarządzenie_do_ogłoszenia

załącznik nr 3 – karta oceny formalnej