konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Prowadzenie zajęć dodatkowych w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Sosnowiec”.

 Ogłoszenie

Zarządzenie

RODO- klauzula informacyjna

Wzór oferty