Informacja nt. naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nabór

Klauzula Informacyjna RODO