Ręka mężczyzny trzyma megafon na tle szarej tablicy

Zarządzenie Nr 652 Prezydenta Miasta Sosnowca 31 grudnia 2020 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”.