ręce przyjaźń rodzina

Zarządzenie Nr 375 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2021 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2021 r. zadania publicznego polegającego na poprawie jakości i zwiększeniu dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Zarządzenie_wynik