d8e prawna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: przyznania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zarządzenie Prezydenta