wyniki

Zarządzenie Nr 488 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zarządzenie przyznające dotacje